Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 18fed Mawrth, 2020 1.30 pm, Pwyllgor Cynllunio

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt:    Kate Rees
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Keith Jones Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Chris Lay Dirprwy Gadeirydd Yn bresennol
Councillor Ali Ahmed Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Asghar Ali Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Sean Driscoll Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Iona Gordon Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Lyn Hudson Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Frank Jacobsen Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Mike Jones-Pritchard Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Keith Parry Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Abdul Sattar Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Ed Stubbs Aelod Pwyllgor Yn bresennol