Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mercher, 18fed Rhagfyr, 2019 1.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kate Rees 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

26.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

27.

Cofnodion pdf eicon PDF 181 KB

28.

Datgan Buddiannau

29.

Deisebau

30.

Ceisiadau Rheoli Datblygu pdf eicon PDF 8 MB

Dogfennau ychwanegol:

31.

Ceisiadau wedi eu penderfynu gan Bwerau Dirprwyedig – Tachwedd 2019 pdf eicon PDF 111 KB

32.

Eitemau Brys (os oes rhai)

33.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf