Eitem Agenda

Deisebau

Mae deisebau wedi dod i law mewn cysylltiad â’r ceisiadau canlynol yn unol â Rheol 14.2 y Weithdrefn Cyfarfodydd Pwyllgor.   Mae’r deisebwyr wedi cael eu cynghori bod ganddynt hawl i siarad ac mae’r ceiswyr/asiantau wedi eu cynghori bod ganddynt hawl i ateb:

 

Cais rhif 19/02020/MNR, 29 Alexandra Road, Treganna

Cais rhif 19/02075/MNR, Broadawel, Druidstone Road, Pentref Llaneirwg

Cais rhif 19/02512/MNR, Coffee Bunker, 176 Heol Sain Ffagan, Y Tyllgoed

Cais rhif  19/01802/DCH, 13 Heol-Y-Pavin, Llandaf