Manylion y mater

Strategaeth Gosod Ffioedd Cartrefi Gofal Pobl H?n 2019-2024

Mae gwasanaethau gofal cymdeithasol oedolion wedi bod yn cynnal ymarfer i ddeall cost arferol gofal y Gwasanaethau Gofal Preswyl a Nyrsio Pobl H?n yng Nghaerdydd.  Diben yr ymarfer hwn yw llunio strategaeth gosod ffioedd 3 blynedd ar gyfer darpariaeth Cartrefi Gofal Pobl H?n.

Mae’r adroddiad hwn i'r Cabinet yn nodi’r sail resymegol ar y fethodoleg a ddefnyddir i gyflawni’r gwaith a sut oedd gweithredwyr cyfredol yn rhan o'r broses o sefydlu gwir gost gofal

Bydd y Cabinet yn defnyddio’r wybodaeth hon i osod strategaeth ffioedd ar gyfer cartrefi gofal.

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 20/09/2019

Angen Penderfyniad: 21 Tach 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Lles

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr

Penderfyniadau

Eitemau Agenda