Manylion y mater

Arena Dan Do

Er mwyn gwthio cynllun yr Arena Dan Do yn ei flaen, mae angen cymeradwyaeth i gael y budd tir priodol y gefnogi’r datblygiad.

 

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/03/2019

Angen Penderfyniad: 14 Mai 2020 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Fuddsoddi a Datblygu

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr

Penderfyniadau

Eitemau Agenda