Manylion y mater

Strategaeth Gerddoriaeth

Comisiynwyd y project i helpu i ddatblygu strategaeth i ddiogelu a chefnogi rôl cerddoriaeth fel rhan o agenda adfywio Caerdydd.

 

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/03/2019

Angen Penderfyniad: 18 Ebr 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Ddiwylliant a Hamdden

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd

Penderfyniadau

Eitemau Agenda