Manylion y penderfyniad

Astudiaeth Ecosystem Cerddoriaeth

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Is KeyPenderfyniad?: Ydy

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Ydy

Diben:

Comisiynwyd y project i helpu i ddatblygu strategaeth i ddiogelu a chefnogi rôl cerddoriaeth fel rhan o agenda adfywio Caerdydd.

 

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:  

 

1.   nodi cynnwys Adroddiad Strategaeth Gerdd Sound Diplomacy: Astudiaeth o’r Ecosystem Gerdd ac Argymhellion Strategol (Atodiad 1 wedi’i amgáu)

 

2.   dod ag adroddiad i’r Cabinet yn y dyfodol er mwyn

 

     i.       Rhoi ymateb manwl i’r Astudiaeth o’r Ecosystem Gerdd a’r Argymhellion Strategol (wedi’i amgáu ar ffurf Atodiad 1 i’r adroddiad).

 

    ii.      Sefydlu Bwrdd Cerdd, gan ystyried argymhellion Adroddiad Strategaeth Gerdd Sound Diplomacy (wedi’i amgáu ar ffurf Atodiad 1) a chynnwys manylion y trefniadau llywodraethu a Chylch Gorchwyl y Bwrdd.

Dyddiad cyhoeddi: 18/04/2019

Dyddiad y penderfyniad: 18/04/2019

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 18/04/2019 - Cabinet

Effeithiol O: 02/05/2019

Dogfennau Cefnogol: