Canlyniadau etholiadau ar gyfer Grangetown

Is-etholiad Grangetown - Dydd Iau, 3ydd Tachwedd, 2016

Is-etholiad Grangetown

Grangetown - canlyniadau
Election Candidate Plaid Pleidleisiau % Outcome
Mohammed Taruq Awan Plaid Cymru - The Party of Wales 1163 42% Wedi'i ethol
Maliika Kaaba Welsh Labour / Llafur Cymru 1049 38% Heb ei ethol
Michael Stewart Bryan Plaid Geidwadol Cymru 287 10% Heb ei ethol
Richard Vaughan Lewis UK Independence Party (UKIP) 141 5% Heb ei ethol
Asghar Javed Ali Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 127 5% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 2767
Etholaeth 12754
Nifer y papurau pleidleisio a roddwyd 2785
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 18
Y nifer a bleidleisiodd 22%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Mohammed Taruq Awan 42% Wedi'i ethol
Maliika Kaaba 38% Heb ei ethol
Michael Stewart Bryan 10% Heb ei ethol
Richard Vaughan Lewis 5% Heb ei ethol
Asghar Javed Ali 5% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd5
Pleidleisio dros fwy nag un ymgeisydd13
Cyfanswm a wrthodwyd18