Mater - penderfyniadau

Derbyn adroddiad y Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol o'r enw Llety Dros Dro a Chymorth - Porth Person Unigol

30/09/2019 - Derbyn adroddiad y Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a'r Gymuned o'r enw Llety â Chymorth a Dros Dro - Porth Person Sengl (copi wedi'i atodi)

PENDERFYNWYD: Derbyn adroddiad y Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion dan y teitl ‘Llety â Chymorth a Dros Dro – Porth y Person Sengl’ ac ateb i’w baratoi erbyn mis Rhagfyr 2019