Manylion y penderfyniad

To receive the report of the Community & Adult Services Scrutiny Committee entitled Temporary and Supported Accommodation - The Single Person's Gateway (copy attached)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws: Argymhellion a gymeradwywyd

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD: Derbyn adroddiad y Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion dan y teitl ‘Llety â Chymorth a Dros Dro – Porth y Person Sengl’ ac ateb i’w baratoi erbyn mis Rhagfyr 2019

 

Dyddiad cyhoeddi: 30/09/2019

Dyddiad y penderfyniad: 26/09/2019

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 26/09/2019 - Cabinet

Dogfennau Cefnogol: