Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Russell Goodway

Ystadegau mynychu Cynghorydd Russell Goodway
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:10
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 10   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Russell Goodway
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
20/02/2020 Cabinet ,20/02/2020 Yn bresennol
19/03/2020 Cabinet ,19/03/2020 Yn bresennol
11/06/2020 Cabinet ,11/06/2020 Yn bresennol
24/06/2020 Cabinet ,24/06/2020 Yn bresennol
16/07/2020 Cabinet ,16/07/2020 Disgwyliedig
27/02/2020 Cyngor ,27/02/2020 Yn bresennol
21/05/2020 Cyngor ,21/05/2020 Yn bresennol
25/06/2020 Cyngor ,25/06/2020 Yn bresennol
23/07/2020 Cyngor ,23/07/2020 Yn bresennol
13/07/2020 Pwyllgor Penodi - Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Ystadau Sirol ,13/07/2020 Yn bresennol
13/07/2020 Pwyllgor Penodi - Cyfarwyddwr Rhaglen, Rhaglen Trefniadaeth Ysgolion ,13/07/2020 Yn bresennol