Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Ali Ahmed

Ystadegau mynychu Cynghorydd Ali Ahmed
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:15
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 15   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Ali Ahmed
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
27/05/2021, 16:30 Cyngor ,27/05/2021, 16:30 Yn bresennol
24/06/2021, 16:30 Cyngor ,24/06/2021, 16:30 Yn bresennol
22/07/2021, 16:30 Cyngor ,22/07/2021, 16:30 Yn bresennol
30/09/2021, 16:30 Cyngor ,30/09/2021, 16:30 Yn bresennol
21/10/2021, 16:30 Cyngor ,21/10/2021, 16:30 Disgwyliedig
18/05/2021, 17:00 Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad ,18/05/2021, 17:00 Yn bresennol
09/06/2021, 16:30 Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad ,09/06/2021, 16:30 Yn bresennol
14/07/2021, 16:30 Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad ,14/07/2021, 16:30 Yn bresennol
21/09/2021, 16:30 Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad ,21/09/2021, 16:30 Yn bresennol
11/10/2021, 16:30 Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad ,11/10/2021, 16:30 Disgwyliedig
07/07/2021, 16:30 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol ,07/07/2021, 16:30 Yn bresennol
15/09/2021, 16:30 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol ,15/09/2021, 16:30 Yn bresennol
13/10/2021, 16:30 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol ,13/10/2021, 16:30 Disgwyliedig
19/05/2021, 13:30 Pwyllgor Cynllunio ,19/05/2021, 13:30 Yn bresennol
16/06/2021, 13:30 Pwyllgor Cynllunio ,16/06/2021, 13:30 Yn bresennol
28/07/2021, 13:30 Pwyllgor Cynllunio ,28/07/2021, 13:30 Yn bresennol
18/08/2021, 13:30 Pwyllgor Cynllunio ,18/08/2021, 13:30 Yn bresennol
06/10/2021, 13:30 Pwyllgor Cynllunio ,06/10/2021, 13:30 Yn bresennol