Eitem Agenda

Gwnaethpwyd Penderfyniad Brys mewn perthynas â Ffederasiwn Glyn Derw a Michaelston - Penodi Llywodraethwr Ychwanegol

Adroddwyd i Gyngor am wybodaeth o dan Craffu Rheol Gweithdrefn 13 (a) o'r Cyfansoddiad Caerdydd

 

Adroddiad y Cyfarwyddwr Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol

Dogfennau ategol: