Eitem Agenda

Datgan Buddiannau

Derbyn datganiadau o fuddiannau (i’w gwneud yn unol â Chod Ymddygiad yr Aelodau).