Eitem Agenda

Cynigion Cyllideb 2022 - 2023

Mae Atodiad 3(c) o’r adroddiad wedi’i eithrio o’i gyhoeddi gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth wedi’i heithrio o’r disgrifiad sydd ym mharagraff  14 o Ran 4 a pharagraff 21 o Ran 5 o Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972.  Gallai’r cyhoedd fod wedi'i wahardd o'r cyfarfod drwy benderfyniad y Cyngor yn unol ag Adran 100A(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972 wrth i’r eitem hon gael ei thrafod.

 

Derbyn a chymeradwyo Cynigion Cyllideb y Cabinet ar gyfer 2022-2023.

 

 

Dogfennau ategol: