Eitem Agenda

Deisebau

Mae deisebau wedi dod i law mewn cysylltiad â’r ceisiadau canlynol yn unol â Rheol 14.2 y Weithdrefn Cyfarfodydd Pwyllgor.   Mae’r deisebwyr wedi cael eu cynghori bod ganddynt hawl i siarad ac mae’r ceiswyr/asiantau wedi eu cynghori bod ganddynt hawl i ateb: