Agenda

Caniatawyd y ceisiadau wrth i'r awdurdodau cyfrifol dynnu eu gwrthwynebiadau yn ôl., Is-bwyllgor Trwyddedu - Dydd Gwener, 17eg Ionawr, 2020 10.00 am, WEDI EI GANSLO

Lleoliad: Ystafell A and B, Neuadd y Ddinas - Neuadd y Ddinas

Cyswllt: Graham Porter 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Datgan Buddiannau

2.

Cais am Drwydded Safle - The Depot, Williams Way, Butetown pdf eicon PDF 3 MB

3.

Cais i Amrywio Trwydded Safle - Siop Cyfleustra, Tudor Street pdf eicon PDF 3 MB

4.

Materion Brys (os o gwbl)