Agenda a Chofnodion

Is-bwyllgor Trwyddedu - Dydd Gwener, 4ydd Hydref, 2019 10.00 am

Lleoliad: Ystafell E, Neuadd y Ddinas - Neuadd y Ddinas

Cyswllt: Graham Porter 

Eitemau
Rhif Eitem

11.

Datgan Buddiannau

12.

Cais am Drwydded Safle - Taco Bell, Heol Eglwys Fair pdf eicon PDF 1 MB

13.

Eitemau Brys (os oes rhai)