Agenda a chofnodion drafft

Cyfarfod o Bell, Is-bwyllgor Trwyddedu - Dydd Gwener, 30ain Gorffennaf, 2021 10.00 am

Lleoliad: Ystafell E, Neuadd y Ddinas - Neuadd y Ddinas

Cyswllt: Graham Porter 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

7.

Datgan Buddiannau

8.

Cais i Amrywio Trwydded Safle - KFC, Heol Eglwys Fair pdf eicon PDF 5 MB

9.

Eitemau Brys (os oes rhai)