Agenda a Chofnodion

Is-bwyllgor Trwyddedu - Dydd Gwener, 18fed Hydref, 2019 10.00 am

Lleoliad: Ystafell E, Neuadd y Ddinas - Neuadd y Ddinas

Cyswllt: Graham Porter 

Eitemau
Rhif Eitem

19.

Datgan Buddiannau

20.

Cais ar gyfer Amrywio Trwydded Safle – CFEleven, Heol y Gadeirlan pdf eicon PDF 8 MB

21.

Cais ar gyfer Amrywio Trwydded Safle – Pontcanna Inn, Heol y Gadeirlan pdf eicon PDF 3 MB

22.

Eitemau Brys (os oes rhai)