Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 18fed Hydref, 2019 10.00 am, Is-bwyllgor Trwyddedu

Lleoliad:   Ystafell E, Neuadd y Ddinas - Neuadd y Ddinas

Cyswllt:    Graham Porter
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Norma Mackie Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Lisa Ford Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Susan Goddard Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Daniel Cook Swyddog Disgwyliedig