Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 18fed Hydref, 2019 10.00 am, Is-bwyllgor Trwyddedu

Lleoliad:   Ystafell E, Neuadd y Ddinas - Neuadd y Ddinas

Cyswllt:    Graham Porter
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol
Cynghorydd Norma Mackie Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Lisa Ford Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Susan Goddard Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Daniel Cook Swyddog Disgwyliedig