Agenda

Cabinet - Dydd Iau, 15fed Gorffennaf, 2021 2.00 pm

Lleoliad: Neuadd y Sir

Cyswllt: Jo Watkins 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cofnodion y Cyfarfod Cabinet a gynhaliwyd ar 17 mehefin 2021 pdf eicon PDF 170 KB

Arweinydd

2.

Cynllun Lles Blynyddol pdf eicon PDF 454 KB

Dogfennau ychwanegol:

Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

3.

Darpariaeth cyfrwng Saesneg i wasanaethu rhannau o Greigiau a Sain Ffagan, Pentyrch a Radur / Pentre-poeth. pdf eicon PDF 386 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cynigion Trefniadaeth Ysgolion: Gwella darpariaeth ar gyfer plant a phobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol pdf eicon PDF 533 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

5.

Strategaeth ar y Gyllideb pdf eicon PDF 864 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Dileu Ardrethi Annomestig Genedlaethol pdf eicon PDF 357 KB

Dogfennau ychwanegol:

Tai a Chymunedau

7.

Diweddariad ar Strategaeth Datblygu'r Felodrom a Phentref Chwaraeon Rhyngwladol pdf eicon PDF 269 KB

Dogfennau ychwanegol:

Buddsoddi a Datblygu

8.

Diweddariad ar Strategaeth Datblygu'r Felodrom a Phentref Chwaraeon Rhyngwladol pdf eicon PDF 245 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Diweddariad Glanfa'r Iwerydd pdf eicon PDF 206 KB

Dogfennau ychwanegol:

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Llesiant

10.

Ymateb y Cabinet i Adroddiad Pwyllgor Craffu'r Gwasanaeth Cymuned ac Oedolion o'r enw 'Prosiect Agosach at Adre: pdf eicon PDF 381 KB

Dogfennau ychwanegol:

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Lles a Phlant a Theuluoedd

11.

Adroddiad Blynyddol 2020/21 yr Awdurdod Lleol ar Wasanaethau Cymdeithasol pdf eicon PDF 157 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

12.

Strategaeth Fysus i Gaerdydd pdf eicon PDF 365 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

Map Rhwydwaith Teithio Llesol pdf eicon PDF 186 KB

Dogfennau ychwanegol:

14.

Beicffordd 1.2 pdf eicon PDF 171 KB

Dogfennau ychwanegol: