Agenda a Chofnodion

Cabinet - Dydd Iau, 26ain Hydref, 2023 2.00 pm

Lleoliad: YB 4, Neuadd y Sir, Cyfarfod Aml-Leoliad. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Claire Deguara 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

149.

Y Diweddaraf ar Neuadd Dewi Sant pdf eicon PDF 194 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni chaiff Atodiad 3 yr adroddiad hwn ei gyhoeddi gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig o’r math a ddisgrifir ym mharagraffau 14 ac 16 Rhan 4 Atodlen 12A i Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.Yn holl amgylchiadau’r achos, ystyrir bod budd y cyhoedd o gynnal yr eithriad yn bwysicach na budd  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 149.