Agenda a Chofnodion

Cydbwyllgor Prosiect Gwyrdd - Dydd Mawrth, 25ain Mehefin, 2019 10.00 am

Lleoliad: Swyddfeydd Cyngor Sir Fynwy - Ystafell M4 (Neuadd y Sir, The Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA)

Cyswllt: Andrea Redmond 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Nodi Aelodaeth y Cyd-bwyllgor ar gyfer 2019/2020

2.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

3.

Datganiadau o Fuddiant

4.

Cofnodion pdf eicon PDF 185 KB

5.

Diweddariad y Rhwydwaith Gwres pdf eicon PDF 167 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adroddiad Diweddaru pdf eicon PDF 205 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Ffurflen Ariannol Flynyddol nas Archwiliwyd ar gyfer y Flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2019 pdf eicon PDF 178 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Dyddiad y cyfarfod nesaf