Agenda a chofnodion drafft

Cyfarfod Cyllideb, Cyngor - Dydd Iau, 9fed Mawrth, 2023 4.30 pm

Lleoliad: Council Chamber - City Hall, Cathays Park, Cardiff, CF10 3ND

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

16.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

17.

Datgan Buddiannau

18.

Cofnodion pdf eicon PDF 286 KB

19.

Cwestiynau Cyhoeddus

20.

Deisebau

21.

Cyhoeddiadau’r Arglwydd Faer

22.

Cynllun Corfforaethol 2023 - 2026 Cyngor Caerdydd pdf eicon PDF 151 KB

Dogfennau ychwanegol:

23.

Cynigion ar gyfer Cyllideb 2023 - 2024 pdf eicon PDF 463 KB

Dogfennau ychwanegol:

24.

Premiymau Treth Gyngor pdf eicon PDF 197 KB

Dogfennau ychwanegol:

25.

Materion Brys

26.

Aelodaeth Pwyllgorau pdf eicon PDF 152 KB