Eitem Agenda

Cynigion ar gyfer Cyllideb 2023 - 2024

Ni fydd Atodiad 5 (b) yn cael ei gyhoeddi gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth sydd wedi’i heithrio dan y disgrifiad a geir ym mharagraffau 14 a 21 rhannau 4 a 5 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Derbyn a chymeradwyo cynigion y Cabinet ar gyfer cyllideb 2023 - 2024

 

Dogfennau ategol: