Agenda a Chofnodion

Cyngor - Dydd Iau, 29ain Tachwedd, 2018 4.30 pm

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Ddinas, Parc Cathays, Heol Gerddi'r Orsedd, Caerdydd, CF10 3ND

Cyswllt: Gill Nurton 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

93.

Cydnabyddiaethau

94.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

95.

Datgan Buddiannau

96.

Cofnodion pdf eicon PDF 211 KB

97.

Cwestiynau Cyhoeddus pdf eicon PDF 70 KB

Dogfennau ychwanegol:

98.

Deisebau

99.

Cyhoeddiadau’r Arglwydd Faer pdf eicon PDF 92 KB

100.

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Safonau a Moeseg 2017-18 pdf eicon PDF 1 MB

101.

Datganiad Polisi Gamblo Tair Blynedd pdf eicon PDF 107 KB

Dogfennau ychwanegol:

102.

Gostyngiadau a Premiymau'r Dreth Gyngor ar gyfer Eiddo Gwag pdf eicon PDF 219 KB

103.

Adroddiad Rheoli’r Trysorlys Canol y Flwyddyn 2018-19 pdf eicon PDF 106 KB

Dogfennau ychwanegol:

104.

Datganiadau gan yr Arweinydd ac Aelodau Cabinet pdf eicon PDF 77 KB

Dogfennau ychwanegol:

105.

Cynnig 1 pdf eicon PDF 14 KB

Dogfennau ychwanegol:

106.

Cynnig 2 pdf eicon PDF 14 KB

Dogfennau ychwanegol:

107.

Cwestiynau Llafar pdf eicon PDF 101 KB

108.

Materion Brys

109.

Bws Caerdydd - Penodi Cyfarwyddwyr Anweithredol Annibynnol pdf eicon PDF 120 KB

110.

Penodiadau Llywodraethwyr Awdurdod Lleol pdf eicon PDF 140 KB

111.

Penodi Cynrychiolwyr Cyngor ar Gyrff Allanol pdf eicon PDF 83 KB

Dogfennau ychwanegol:

112.

Cwestiynau Ysgrifenedig pdf eicon PDF 509 KB