Agenda a Chofnodion

Cyfarfod o Bell, Cyngor - Dydd Iau, 4ydd Mawrth, 2021 4.30 pm

Lleoliad: Cyfarfod o bell trwy MS Teams

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif Eitem

143.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

144.

Datgan Buddiannau

145.

Cofnodion pdf eicon PDF 497 KB

146.

Deisebau

147.

Cwestiynau Cyhoeddus

148.

Cyhoeddiadau’r Arglwydd Faer

149.

Cynllun Corfforaethol Cyngor Caerdydd 2021 - 23 pdf eicon PDF 282 KB

Dogfennau ychwanegol:

150.

Cynigion Cyllideb 2021-2022 pdf eicon PDF 923 KB

Dogfennau ychwanegol:

151.

Materion Brys

152.

Aelodaeth Pwyllgorau pdf eicon PDF 277 KB