Eitem Agenda

Cynigion Cyllideb 2021-2022

Derbyn a chymeradwyo Cynigion Cyllideb y Cabinet ar gyfer 2021-2022.

 

Ni fydd Atodiad 3 (c) nac Atodiad 13 yn cael eu cyhoeddi gan eu bod yn cynnwys gwybodaeth sydd wedi’i heithrio dan y disgrifiad a geir ym mharagraffau 14 a 21 o rannau 4 a 5 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Bydd Aelodau'r Cyhoedd yn cael eu cadw allan o'r cyfarfod yn ystod y trafodaethau ar yr eitem hon.

 

Dogfennau ategol: