Agenda a chofnodion drafft

Cydbwyllgor Archifau Morgannwg - Dydd Gwener, 15fed Mawrth, 2019 2.00 pm

Lleoliad: Archifau Morgannwg - Clos Parc Morgannwg, Lecwydd, Caerdydd

Cyswllt: Andrea Redmond 

Eitemau
Rhif Eitem

25.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

26.

Datgan Buddiannau

27.

Cofnodion pdf eicon PDF 50 KB

28.

Adroddiad ar gyfer y cyfnod 1 Rhagfyr 2018 - 28 Chwefror 2019 pdf eicon PDF 991 KB

29.

Gwerthuso Cynllun Blynyddol 2018-2019 pdf eicon PDF 342 KB

30.

Cynllun Blynyddol 2019-2020 pdf eicon PDF 428 KB

31.

Unrhyw fater arall

32.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf