Agenda a Chofnodion

Cydbwyllgor Archifau Morgannwg - Dydd Gwener, 14eg Medi, 2018 2.00 pm

Lleoliad: Archifau Morgannwg - Clos Parc Morgannwg, Lecwydd, Caerdydd

Cyswllt: Andrea Redmond 

Eitemau
Rhif Eitem

11.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

12.

Datgan Buddiannau

13.

Cofnodion pdf eicon PDF 41 KB

14.

Croeso

15.

Adroddiad Archifydd Morgannwg ar gyfer y cyfnod 1 Mehefin i 31 Awst 2018 pdf eicon PDF 692 KB

16.

Adroddiad Monitro Cyllideb 2018-19 pdf eicon PDF 67 KB

Dogfennau ychwanegol:

17.

Dychweleb Archwilio Cymru wedi’i Harchwilio 2017-18 pdf eicon PDF 34 KB

18.

Dyddiad y cyfarfod nesaf: