Agenda a Chofnodion

Cydbwyllgor Archifau Morgannwg - Dydd Gwener, 16eg Rhagfyr, 2016 2.00 pm

Lleoliad: Archifau Morgannwg - Clos Parc Morgannwg, Lecwydd, Caerdydd

Cyswllt: Andrea Redmond 

Eitemau
Rhif Eitem

15.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

16.

Datgan Buddiannau

17.

I ethol Cadeirydd y Cydbwyllgor Archifau Morgannwg ar gyfer Blwyddyn Gyngor 2016/17

18.

Ethol Is-Gadeirydd Cydbwyllgor Archifau Morgannwg ar gyfer Blwyddyn Gyngor 2016/17

19.

Cofnodion pdf eicon PDF 44 KB

20.

Adroddiad y cyfnod 1 Medi 2016 - 30 Tachwedd, 2016 pdf eicon PDF 226 KB

21.

Cynllun Archifau Morgannwg Blynyddol 2017/18 pdf eicon PDF 174 KB

22.

Adroddiad Monitro'r Gyllideb 2016/17 a 2017/18 Cynigion Cyllideb pdf eicon PDF 125 KB

Dogfennau ychwanegol:

23.

Unrhyw Fater Arall

24.

Dyddiad y cyfarfod nesaf