Agenda a Chofnodion

Cydbwyllgor Archifau Morgannwg - Dydd Gwener, 16eg Medi, 2016 2.00 pm

Lleoliad: Archifau Morgannwg - Clos Parc Morgannwg, Lecwydd, Caerdydd

Cyswllt: Andrea Redmond 

Eitemau
Rhif Eitem

7.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

8.

Datgan Buddiannau

9.

Cofnodion pdf eicon PDF 45 KB

10.

Adroddiad ar gyfer y cyfnod 1 Mehefin – 31 Awst 2016 gan Archifydd Morgannwg pdf eicon PDF 222 KB

11.

Adroddiad Monitro Cyllideb 2016-2017 pdf eicon PDF 63 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

Datganiad Archwilio Cymru 2015-2016 pdf eicon PDF 36 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

Unrhyw Fusnes Arall

14.

Dyddiad y cyfarfod nesaf