Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad - Dydd Mawrth, 18fed Mai, 2021 5.00 pm

Lleoliad: CYFARFOD O BELL

Cyswllt: Andrea Redmond 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

17.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

18.

Datgan Buddiannau

19.

Cofnodion pdf eicon PDF 216 KB

Dogfennau ychwanegol:

20.

Uchelgais Prifddinas: Adfer ac Adnewyddu Sefydliadol - i ddilyn pdf eicon PDF 492 KB

Dogfennau ychwanegol:

21.

Busnes y Pwyllgor pdf eicon PDF 281 KB

Dogfennau ychwanegol:

22.

Eitemau Brys (os oes rhai)

23.

Dyddiad y cyfarfod nesaf – 9 Mehefin 2021