Agenda a Chofnodion

Cyfarfod o Bell, Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad - Dydd Mercher, 24ain Chwefror, 2021 10.00 am

Lleoliad: CYFARFOD O BELL

Cyswllt: Kate Rees 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

11.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

12.

Datgan Buddiannau

13.

Cynllun Corfforaethol 2021-24 pdf eicon PDF 465 KB

Dogfennau ychwanegol:

14.

Cynigion Cyllideb Ddrafft ar gyfer 2021-22 pdf eicon PDF 898 KB

Dogfennau ychwanegol:

15.

Rhaglen Gyfalaf Ddrafft 2021/22 - 2025/26

16.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf – 16 Mawrth 2021