Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad - Dydd Mawrth, 13eg Hydref, 2020 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt: Kate Rees 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

3.

Cofnodion – i ddilyn pdf eicon PDF 208 KB

4.

Gwasanaethau Cludiant Dinas Caerdydd - i ddilyn

Dogfennau ychwanegol:

5.

Gweithio gartref ac ystwyth pdf eicon PDF 367 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Rhaglen Waith 2020/21 pdf eicon PDF 521 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Eitemau Brys (os oes rhai)

8.

Dyddiad y cyfarfod nesaf – 4.30pm 10 Tachwedd 2020