Agenda

Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad - Dydd Mercher, 19eg Chwefror, 2020 1.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kate Rees 

Media

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

1.00 pm
45 mins

3.

Cynllun Corfforaethol 2020-23 - i ddilyn pdf eicon PDF 377 KB

Dogfennau ychwanegol:

1.45 pm
75 mins

4a

Cynigion Cyllidebol Corfforaethol Drafft 2020-21 - i ddilyn pdf eicon PDF 804 KB

Dogfennau ychwanegol:

3.00 pm
45 mins

4b

Strategaeth Gyfalaf 2020-25 - i ddilyn

5.

Eitemau Brys (os oes rhai)

4.30 pm

6.

Y Ffordd Ymlaen

7.

Dyddiad y cyfarfod nesaf

8.

Gohebiaeth yn dilyn Cyfarfod y Pwyllgor pdf eicon PDF 198 KB

Dogfennau ychwanegol: