Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad - Dydd Mercher, 19eg Chwefror, 2020 1.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kate Rees 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

57.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

58.

Datgan Buddiannau

59.

Cynllun Corfforaethol 2020-23 - i ddilyn pdf eicon PDF 377 KB

Dogfennau ychwanegol:

60a

Cynigion Cyllideb Drafft ar gyfer 2020-21 – i ddilyn pdf eicon PDF 804 KB

Dogfennau ychwanegol:

61.

Strategaeth Gyfalaf 2020-25 - i ddilyn

62.

Eitemau Brys (os oes rhai)

63.

Dyddiad y cyfarfod nesaf