Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad - Dydd Mercher, 12fed Medi, 2018 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Neuadd y Sir

Cyswllt: Kate Rees 

Eitemau
Rhif Eitem

17.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

18.

Datgan Buddiannau

19.

Cofnodion pdf eicon PDF 66 KB

20.

Absenoldeb oherwydd Salwch pdf eicon PDF 109 KB

Dogfennau ychwanegol:

21.

Strategaeth Cyllideb 2019/20 pdf eicon PDF 72 KB

Dogfennau ychwanegol:

22.

Rhaglen Waith 2018-19 pdf eicon PDF 114 KB

Dogfennau ychwanegol:

23.

Dyddiad y cyfarfod nesaf – 3 Hydref 2018 am 4.30pm

24.

Gohebiaeth yn dilyn Cyfarfod y Pwyllgor pdf eicon PDF 199 KB

Dogfennau ychwanegol: