Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Amgylcheddol - Dydd Mawrth, 2ail Gorffennaf, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Neuadd y Sir

Cyswllt: Graham Porter 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

8.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

9.

Datgan Buddiannau

10.

Cofnodion pdf eicon PDF 75 KB

11.

Strategaeth Fwyd Caerdydd pdf eicon PDF 312 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

Pwyllgor Craffu Amgylcheddol – Cynllunio Rhaglen Waith 2019/20 pdf eicon PDF 304 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

Eitemau Brys (os oes rhai)

14.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf

15.

Gohebiaeth yn dilyn y cyfarfod pwyllgor pdf eicon PDF 368 KB

Dogfennau ychwanegol: