Agenda

Cyfarfod o Bell, Pwyllgor Craffu Amgylcheddol - Dydd Mawrth, 7fed Rhagfyr, 2021 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt: Graham Porter 

Media

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

4.30 pm

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 222 KB

4.35 pm

4.

Adroddiad Briffio Aelodau - Strategaeth Ailgylchu Drafft 2021-25 a Diweddariad Rheoli a Chasgliadau Gwastraff pdf eicon PDF 343 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.35 pm

5.

Busnes y Pwyllgor pdf eicon PDF 238 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Materion Brys (os o gwbl)

7.

Y Ffordd Ymlaen

8.

Dyddiad y cyfarfod nesaf.