Agenda a Chofnodion

Cyfarfod o Bell, Pwyllgor Craffu Amgylcheddol - Dydd Mawrth, 5ed Ionawr, 2021 4.30 pm

Lleoliad: MS TEAMS

Cyswllt: Graham Porter 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Penodi Cadeirydd ac Aelodaeth

3.

Cylch Gorchwyl

4.

Datgan Buddiannau

5.

Cofnodion pdf eicon PDF 209 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Papur Gwyn Trafnidiaeth Caerdydd - Diweddariad Blwyddyn pdf eicon PDF 332 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Metro De Cymru - Papur Briffio i Aelodau pdf eicon PDF 325 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Eitemau Brys (os oes rhai)

9.

Dyddiad y cyfarfod nesaf – 23 Chwefror 2021

10.

Gohebiaeth yn dilyn y cyfarfod pwyllgor pdf eicon PDF 354 KB