Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Craffu Amgylcheddol - Dydd Mawrth, 21ain Ionawr, 2020 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Graham Porter 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

44.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

45.

Datgan Buddiannau

46.

Cofnodion pdf eicon PDF 211 KB

47.

Ymateb y Cabinet i adroddiad y Pwyllgor Craffu Amgylcheddol o’r enw ‘Gwella Ansawdd Aer Caerdydd’ pdf eicon PDF 436 KB

Dogfennau ychwanegol:

48.

Papur Gwyn Trafnidiaeth Caerdydd pdf eicon PDF 590 KB

Dogfennau ychwanegol:

49.

Ymgyrch Addysg i Gefnogi Gwell Perfformiad o ran Ailgylchu pdf eicon PDF 373 KB

Dogfennau ychwanegol:

50.

Materion Brys (os o gwbl)

51.

Dyddiad y cyfarfod nesaf.