Agenda

Pwyllgor Craffu Amgylcheddol - Dydd Mawrth, 21ain Ionawr, 2020 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Graham Porter 

Media

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 211 KB

4.40 pm

4.

Ymateb y Cabinet i adroddiad y Pwyllgor Craffu Amgylcheddol o’r enw ‘Gwella Ansawdd Aer Caerdydd’ pdf eicon PDF 436 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.25 pm

5.

Papur Gwyn Trafnidiaeth Caerdydd pdf eicon PDF 590 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.55 pm

6.

Ymgyrch Addysg i Gefnogi Gwell Perfformiad o ran Ailgylchu pdf eicon PDF 373 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Materion Brys (os o gwbl)

7.40 pm

8.

Y Ffordd Ymlaen

9.

Dyddiad y cyfarfod nesaf.

10.

Eitem 5 Cyflwyniad pdf eicon PDF 1 MB