Agenda

Pwyllgor Craffu Amgylcheddol
Dydd Mercher, 20fed Tachwedd, 2019 4.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt: Graham Porter 

Media

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 126 KB

4.05 pm

4.

Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir – Diweddariad ar Gynnydd Pedair Blynedd pdf eicon PDF 596 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.05 pm

5.

Adroddiad Gorchwyl a Gorffen Drafft – Rheoli, Bioamrywiaeth a’r Amgylchedd Naturiol yng Nghaerdydd pdf eicon PDF 372 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.35 pm

6.

Fframwaith Datblygu Cenedlaethol – Nodyn Briffio Aelodau pdf eicon PDF 460 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.45 pm

7.

Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Cyhoeddus – Nodyn Briffio Aelodau pdf eicon PDF 969 KB

5.55 pm

8.

Pwyllgor Craffu Amgylcheddol – Rhaglen Waith Drafft 2019/20 pdf eicon PDF 275 KB

9.

Eitemau Brys (os oes rhai)

6.15 pm

10.

Y Ffordd Ymlaen

11.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf