Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Amgylcheddol - Dydd Mercher, 20fed Tachwedd, 2019 4.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt: Graham Porter 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

34.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

35.

Datgan Buddiannau

36.

Cofnodion pdf eicon PDF 126 KB

37.

Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir - Diweddariad Cynnydd Pedair Blynedd pdf eicon PDF 596 KB

Dogfennau ychwanegol:

38.

Adroddiad Tasg a Gorffen Drafft - Rheoli Bioamrywiaeth a'r Amgylchedd Naturiol yng Nghaerdydd pdf eicon PDF 372 KB

Dogfennau ychwanegol:

39.

Fframwaith Datblygu Cenedlaethol - Nodyn Briffio Aelodau pdf eicon PDF 460 KB

Dogfennau ychwanegol:

40.

Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Cyhoeddus - Nodyn Briffio Aelodau pdf eicon PDF 969 KB

41.

Pwyllgor Craffu Amgylcheddol - Rhaglen Waith Ddrafft 2019/20 pdf eicon PDF 275 KB

42.

Eitemau Brys (os oes rhai)

43.

Dyddiad y cyfarfod nesaf