Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant - Dydd Iau, 9fed Mai, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Neuadd y Sir

Cyswllt: Andrea Redmond 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

73.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

74.

Datganiadau o Fuddiant

75.

Cofnodion pdf eicon PDF 64 KB

76.

Awdurdod Harbwr Caerdydd: Adolygiad Llywodraeth Cymru pdf eicon PDF 122 KB

77.

Adfywio Heol Dumballs: Diweddariad pdf eicon PDF 121 KB

Dogfennau ychwanegol:

78.

Ymateb y Cabinet: Gweithdai ac Ymchwiliad Arloesi pdf eicon PDF 133 KB

Dogfennau ychwanegol:

79.

Adroddiad Blynyddol pdf eicon PDF 74 KB

Dogfennau ychwanegol:

80.

Adroddiad Gohebiaeth pdf eicon PDF 58 KB

81.

Eitemau Brys (os oes rhai)

82.

Dyddiad y cyfarfod nesaf