Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 9fed Mai, 2019 4.30 pm, Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 4 - Neuadd y Sir

Cyswllt:    Andrea Redmond
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Nigel Howells Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Jane Henshaw Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Iona Gordon Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Gavin Hill-John Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Thomas Parkhill Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Adrian Robson Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Abdul Sattar Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Ed Stubbs Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Angela Holt Prif Swyddog Craffu Disgwyliedig