Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant - Dydd Mawrth, 24ain Hydref, 2023 5.15 pm

Lleoliad: YB 4, Neuadd y Sir, Cyfarfod Aml-Leoliad. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrea Redmond  E-bost: A.Redmond@caerdydd.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif Eitem

38.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

39.

Datgan Buddiannau

40.

Cofnodion pdf eicon PDF 84 KB

41.

Diweddariad Neuadd Dewi Sant pdf eicon PDF 186 KB

Dogfennau ychwanegol:

42.

Eitemau brys (os oes rhai)

43.

Dyddiad y cyfarfod nesaf pdf eicon PDF 191 KB

Dogfennau ychwanegol: