Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol - Dydd Mercher, 19eg Mai, 2021 4.30 pm

Lleoliad: CYFARFOD O BELL

Cyswllt: Andrea Redmond 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

13.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

14.

Datgan Buddiannau

15.

Cofnodion pdf eicon PDF 200 KB

Dogfennau ychwanegol:

16.

Gweithio i Atal Delio Cyffuriau a Throseddau sy'n Gysylltiedig â Chyffuriau yng Nghaerdydd yn dilyn covid-19 pdf eicon PDF 546 KB

Dogfennau ychwanegol:

17.

Busnes y Pwyllgor pdf eicon PDF 355 KB

Dogfennau ychwanegol:

18.

Eitemau Brys (os oes rhai)

19.

Dyddiad y cyfarfod nesaf