Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol - Dydd Mercher, 11eg Medi, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrea Redmond 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

21.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

22.

Datgan Buddiannau

23.

Cofnodion pdf eicon PDF 84 KB

24.

Adroddiad Blynyddol Byrddau Diogelu Rhanbarthol Caerdydd a Bro Morgannwg 2018-2019 pdf eicon PDF 716 KB

Dogfennau ychwanegol:

25.

Perfformiad Chwarter 1 2019-20, Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion a Phobl a Chymunedau pdf eicon PDF 74 KB

Dogfennau ychwanegol:

26.

Rhaglen Waith Drafft Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymunedau ac Oedolion 2019/20 pdf eicon PDF 130 KB

Dogfennau ychwanegol:

27.

Datganiad Gohebiaeth pdf eicon PDF 77 KB

28.

Eitemau Brys (os oes rhai)

29.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf

30.

Gohebiaeth yn dilyn y cyfarfod pwyllgor pdf eicon PDF 211 KB