Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 11eg Medi, 2019 4.30 pm, Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt:    Andrea Redmond
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Shaun Jenkins Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Ali Ahmed Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Joseph Carter Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Saeed Ebrahim Aelod Pwyllgor Absennol
Councillor Andrea Gibson Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Susan Goddard Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Philippa Hill-John Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Sue Lent Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Mary McGarry Aelod Pwyllgor Yn bresennol